Profil společnosti

Společnost TOS Olomouc, s.r.o. patří mezi tradiční výrobce konzolových frézek. Převážná část produkce směřuje k zahraničním zákazníkům. Tradice firmy TOS Olomouc, s.r.o., začíná již v roce 1922, kdy byla založena firma Wagner na výrobu elektrotechnických zařízení. Bezhrotá bruska, původně vyrobená pro vlastní potřebu, dala v roce 1935 základ výrobě obráběcích strojů, jejíž podíl na obratu firmy neustále rostl.

 

 

 Od roku 1950 přijala firma název TOS Olomouc a plně se orientovala na výrobu konzolových frézek. Zpočátku se jednalo o frézky klasické a od roku 1972 i číslicově řízené.

Kvalitní výrobky lze vyrábět jen na kvalitním výrobním zařízení. Proto v roce 1985 uvedla firma do provozu pružný výrobní systém PVS 400 pro výrobu litinových těles, který dodnes dodává do montáže přesné a  kvalitní součásti.

V roce 1993 přešel podnik v rámci privatizace do vlastnictví společnosti Obráběcí stroje Olomouc, spol. s r.o. Od roku 2005 je majoritním vlastníkem společnosti TOS Varnsdorf. 

 

V roce 2008 Obráběcí stroje Olomouc spol. s r.o. získaly poprvé certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 udělený inspekční firmou TÜV.  

V současnosti již vlastníme certifikát sytému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016.

  

Od konce roku 2008 se firma vrátila k původnímu názvu TOS Olomouc, s.r.o. 

Chceme tímto vyjádřit sounáležitost k silné skupině TOS Varnsdorf, a.s. a pokračovat dále v tradici výroby třískových obráběcích strojů. V současnosti se kromě výroby frézek rozvíjí také výroba dílů a komponentů pro zahraniční výrobce obráběcích strojů. Kvalita a technická úroveň klasických i CNC řízených frézek vyráběných v této firmě je známa téměř na celém světě.