Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

TOS Olomouc, s.r.o. aktivně využívá k realizaci svých rozvojových a inovačních projektů dotačních programů Evropských strukturálních fondů.

Program: ÚSPORY ENERGIE – I. Výzva

Projekt:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001199 –

„Energetická optimalizace výrobního závodu TOS Olomouc, s.r.o.


Cíl projektu: Realizací projektu chce společnost TOS Olomouc, s.r.o. dosáhnout těchto cílů:

- Snížit tepelné ztráty.

- Snížit spotřebu energií.

- Snížit ekologickou zátěž regionu, ve kterém se společnost nachází.