Einkauf

E-mail: einkauf@tos-olomouc.cz

Martin Koupil

Einkaufssachbearbeiter

Telefon: +420 587 404 250
Mobil: +420 734 591 845

koupil@tos-olomouc.cz

Aleš Buchlovský

Einkaufssachbearbeiter

Telefon: +420 587 404 249
Mobil: +420 734 261 199

buchlovsky@tos-olomouc.cz